Neživotné poistenie

Rôzne formy neživotného poistenia, vrátane poistenia vozidiel a poistenia domácnosti nahrádzajú škody, ktoré je možné vyjadriť vo forme finančnej straty. 

Mám záujem

Zabezpečíme vám najvýhodnejšie poistenie

Poistenie dopravných prostriedkov

poistenie vozidiel, poistenie lietadiel, poistenie lodí

Úrazové poistenie
Zdravotné poistenie

nadštandardné zdravotné pripoistenie, poistenie pobytu v nemocnici, poistenie chirurgického zákroku, poistenie kritických chorôb

Nemocenské poistenie

poistenie ušlého zárobku, poistenie invalidného dôchodku

Cestovné poistenie
Zodpovednostné poistenie

zodpovednosť občanov a podnikov, profesná zodpovednosť

Majetkové poistenie

poistenie domácnosti, poistenie nehnuteľnosti, poistenie majetku podnikateľov

Poistenie prepravných rizík

poistenie zásielok (cargo), poistenie nákladu

Poistenie finančných rizík

poistenie prerušenia prevádzky podniku, poistenie pohľadávok, poistenie colného dlhu, poistenie záruk, poistenie záväzkov (bond)