Životné poistenie

Získajte najvýhodnejšie životné poistenie na trhu. Ochráňte príjem vašej domácnosti pred neočakávanými udalosťami.

Mám záujem

Životné poistenie

Životná poistka vo všeobecnosti má poistenému, prípadne pozostalým (oprávneným osobám) poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. Poistnú ochranu získanú uzatvorením životného poistenia, si môže poistený rozšíriť ďalšími pripoisteniami proti rôznym rizikám. Najčastejším sú úrazové pripoistenia.

Dôležitou súčasťou životného poistenia, ktoré odporúčame my vo FINSTE, sú predovšetkým riziká, ktoré vyrazným spôsobom nabúrajú rozpočet rodiny. Invalidita nielen úrazom, ale predovšetkým chorobou. Totiž 97% invalidity sociálna poisťovňa vypláca z dôvodu choroby. Väčšina ľudí však má poistené iba riziko úrazu.

Trvalé následky úrazu

Kritické civilizačné choroby

Denné odškodné úrazu

PN

A v neposlednom rade poistenie smrti, ktoré musí brať do úvahy nielen riziká spojené s výdavkami klienta, ale zároveň aj s jeho finančným, či nehnuteľným majetkom.